API622 核级低泄漏阀杆填料,核级石墨填料,ISO 15848-1填料

API622 核级低泄漏阀杆填料,核级石墨填料,ISO 15848-1填料

|
|
|
|
|
|
|
|
|
  核级金属C或O形环
  核级柔性石墨密封垫
  核级密封填料
  非石棉类
  聚四氟乙烯类
  金属半金属类
  石棉类
  橡胶垫片
  绝缘垫片
  密封盘根
  节能塔器填料
  代理产品
  核电密封系列
  机械密封
 
咨询更多信息请拨
 
宁波天生密封件有限公司
地址:浙江省慈溪市白沙路
电话:0574-63824002
传真:0574-63822555
Email:
info@tiansheng.com
 
 

TS N821

 
实用技术参数表:
结构特点:由上下编织填料和中间多个核级柔性石墨异形截面平圆
用途:
用于核电站低泄漏率截止阀、隔离阀、调节阀等阀杆密封。
 
 
 
版权所有?2007-2008宁波天生密封件有限公司/ICP证号为: ICP09004972